Srovnání binomického modelu a Black-Scholesova modelu při oceňování opcí

Název práce: Srovnání binomického modelu a Black-Scholesova modelu při oceňování opcí
Autor(ka) práce: Šigut, Jiří
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předmětem této práce je seznámení se s binomickým a Black-Scholesovým modelem. Najdeme zde vymezení opcí a jejich základních vlastností. Jsou zde popsány podmínky a teorie obou modelů. Dále se práce zabývá konvergencí obou modelů. V empirické části je ukázáno, jak modely konvergují při volbě vhodných parametrů.
Klíčová slova: konvergence; binomický model; Black-Scholes; opce
Název práce: Comparison of binomial and Black-Scholes option pricing models
Autor(ka) práce: Šigut, Jiří
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work aims to describe binomial and Black-Scholes model. Options and their features are described in first parts of the work. Then assumptions and theory of both models are presented. The last chapter of theoretical part of this thesis is devoted to describe convergence of both models. Empirical part deals with convergence of pricing models.
Klíčová slova: Black-Scholes; binomial model; option; convergence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 3. 2010
Datum podání práce: 5. 5. 2010
Datum obhajoby: 24. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/25968/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: