Proces rebrandingu a inovace obalu

Název práce: Proces rebrandingu a inovace obalu
Autor(ka) práce: Toncarová, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vávra, Oldřich
Oponenti práce: Palečková, Kriystýna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá procesem inovace obalu značky. Cílem práce je popsat a zhodnotit proces inovace obalu na konkrétní značce. V teoretické části práce je vysvětlena základní terminologie spojená s řízením značky a marketingovým výzkumem. V praktické části je analyzován samotný proces inovace obalu.
Klíčová slova: marketingový výzkum; značka; obal
Název práce: The process of the rebranding and pack redesign
Autor(ka) práce: Toncarová, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vávra, Oldřich
Oponenti práce: Palečková, Kriystýna
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
My bachelor thesis focuses on the process of pack redesign. The aim of this thesis is to inform about the process and then evaluate individual steps for redesigning the pack of an existing brand. The theoretic part id divided into two sections. The first section is focusing on explaining terms connected with brand management and the second one is connected with marketing research. In the practical part the process of pack redesign is analyzed.
Klíčová slova: marketing research; packaging; brand

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 12. 2009
Datum podání práce: 30. 5. 2010
Datum obhajoby: 21. 6. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23817/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: