Vybrané možnosti práce z domova a mimo stálé pracoviště

Název práce: Vybrané možnosti práce z domova a mimo stálé pracoviště
Autor(ka) práce: Kesl, Vladimír
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Žid, Norbert
Oponenti práce: Krátoška, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá možnostmi a způsoby, jakými lze v dnešní době pracovat z domova. Definuje a osvětluje jednotlivé pojmy, které s touto problematikou úzce souvisí, protože je tato oblast zatím v literatuře jen velmi nejednoznačně popsána. Základním cílem této práce je pokus vymezit práci z domova a mimo stálé pracoviště. Druhým cílem je ukázat vzory takovéto práce a upozornit na její pozitiva a negativa. Dalším cílem je ukázat jednotlivé možnosti, kterými lze tento model práce či podnikání realizovat. Po úvodní kapitole, která definuje základní pojmy, následuje druhá část práce, která řeší možné postupy při realizaci práce z domova. Třetí část práce je zároveň nejobsáhlejší a je věnována zkušenostem a konkrétním příkladům nabídek na práci z domu.
Klíčová slova: práce z domu; telecommuting; hot-desking; teleworking; homeworking

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 5. 2007
Datum podání práce: 1. 6. 2007
Datum obhajoby: 11. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5185/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: