Analýza efektivnosti léčby benigní hyperplazie prostaty pomocí miniinvazivního zákroku laserovou metodou fotoselektivní vaporizace a metodou standardního chirurgického zákroku transuretrální resekcí prostaty

Název práce: Analýza efektivnosti léčby benigní hyperplazie prostaty pomocí miniinvazivního zákroku laserovou metodou fotoselektivní vaporizace a metodou standardního chirurgického zákroku transuretrální resekcí prostaty
Autor(ka) práce: Jirásková, Marcela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lešetický, Ondřej
Oponenti práce: Mlčák, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce nejprve v teoretické části seznámí s nejčastějším nezhoubným onemocněním u mužů nad 50 let zvaným benigní hyperplazie prostaty a to zejména z pohledu anatomie, etiopatogeneze, symptomatologie, komplikací, vyšetření a léčby. Další součástí teoretické části je charakteristika nákladových analýz užívaných ve zdravotnictví: CMA, CEA, CUA a CBA. V praktické části je provedena analýza efektivnosti léčby metodou fotoselektivní vaporizace prostaty a metodou transuretrální resekce prostaty s využitím nákladové analýzy CEA.
Klíčová slova: transuretrální resekce prostaty; fotoselektivní vaporizace prostaty; nákladové analýzy užívané ve zdravotnictví: CMA, CEA, CUA a CBA; benigní hyperplazie prostaty
Název práce: Analysis of the Effectiveness of the Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia
Autor(ka) práce: Jirásková, Marcela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lešetický, Ondřej
Oponenti práce: Mlčák, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The theoretical part of my thesis at first introduces the most common benign neoplasm in men over fifty, a non cancerous prostate gland enlargement called the benign prostate hyperplasia (BPH). The main focus of this section will be on BPH's anatomy, etiology, symptomatology, complications, diagnosis and therapy. I will also describe four cost analyses used in health services: CMA, CEA, CUA and CBA. In the practical section of my thesis I will analyze the therapy effectiveness of transurethral resection of the prostate and photoselective vaporization of the prostate with the use of cost-effectiveness analysis.
Klíčová slova: benign prostate hyperplasia; photoselective vaporization of the prostate; transurethral resection of the prostate; cost analyses used in health services: CMA, CEA, CUA and CBA

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Institut managementu zdravotnických služeb

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 12. 2009
Datum podání práce: 6. 1. 2011
Datum obhajoby: 3. 2. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/17547/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: