Analýza a optimalizace systému řízení pracovního výkonu a rozvoje zaměstnanců dle standardu Investors in People

Název práce: Analýza a optimalizace systému řízení pracovního výkonu a rozvoje zaměstnanců dle standardu Investors in People
Autor(ka) práce: Šimíková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Oponenti práce: Zíková, Šárka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o standardu Investors in People - mezinárodně uznávaném nástroji k řízení a rozvoji lidských zdrojů. Zabývá se jeho charakteristikou, přínosy, situací v České republice a srovnáním s ostatními modely. V praktické části je ukázán vliv IIP ve firmě OLHO-Technik Czech, s.r.o. a popsán proces implementace. Byla provedena analýza vybraných personálních procesů ve firmě a podnikových dokumentů podle IIP principů a kvalitativní výzkum v podobě rozhovorů se zaměstnanci. Práce přibližuje standard firmám a podporuje tak jeho šíření, dále nabízí řešení pro zlepšení situace v oblasti řízení lidských zdrojů v OLHO-Technik Czech, s.r.o. a připravuje tak firmu pro následnou recertifikaci standardu Investors in People.
Klíčová slova: rozvoj lidských zdrojů; podniková strategie; systém řízení pracovního výkonu; řízení lidských zdrojů; standard IIP; Investors in People; principy IIP; komunikace
Název práce: Analysis and optimalization of the performance management and development system according to the Investors in People standard
Autor(ka) práce: Šimíková, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Marek
Oponenti práce: Zíková, Šárka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis is focused on the Investors in People standard which is the only internationally recognized system for managing and developing human resources. It deals with the IIP characteristics, advantages, situation in the Czech Republic and its comparation with other models. In the practical part of the thesis the IPP influence is shown in the OLHO-Technik Czech, s.r.o. firm and the implementation process is described. The analysis was focused on the selected personnel processes and documentation in the firm based on the IPP principles. Finally the discussion with employees was made as a part of a qualitative research. The aim of the thesis is to approach the IIP standard to the Czech firms, support its diffusion and offer solution for improvement in the OLHO-Technik Czech, s.r.o. company in the HR field for consequential IIP recertification.
Klíčová slova: employee´s development; HR management; Investors in People; IIP standard; performance management; IIP principles; firm´s strategy; communication

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 9. 2010
Datum podání práce: 15. 12. 2010
Datum obhajoby: 2. 2. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/26698/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: