Marketing ve vyhledávačích

Název práce: Marketing ve vyhledávačích
Autor(ka) práce: Filip, Viktor
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Dostál, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílů této bakalářské práce je několik. Vytvořit nejen komplexní přehled o marketingu ve vyhledávačích, ale hlavně na základě analýz porovnat a zhodnotit výhodnost SEO a PPC ve vyhledávačích za použití konkrétních příkladů v praxi. Dalším z dílčích cílů je zjištění efektu duplicity v postavení stránky na Seznam.cz na 1.-3. místě ve vyhledávání (fulltextu) a zároveň na 1.- 2. místě v Skliku. A nakonec analyzovat novinku od Skliku, kdy je nyní 1. a 2. místo na Skliku se stejným náhledem www stránky jako ve fulltextu. Celá analýza je založena na zkoumání několika konkrétních internetových projektů v praxi. V závěru jsou zhodnoceny všechny cíle a přínos této bakalářské práce.
Klíčová slova: SEO; PPC; Internetový marketing
Název práce: Search Engine Marketing
Autor(ka) práce: Filip, Viktor
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stříteský, Václav
Oponenti práce: Dostál, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Bachelor's Thesis has several goals. Make a complex overview of the search engine marketing. Assess convenience of search engine optimization and pay per click systems using specific examples in practice. Next is to determine a duplicate effect in position of a website on first to third places in search engine Seznam.cz and also first or second position in pay per click system Sklik.cz. Last goal is to analyze an innovation from Sklik -- first or second website in the system has a picture preview of the website near the ad. Whole work is based on research of several internet projects in practice. In the end are evaluated all goals and benefits of this Bachelor's Thesis.
Klíčová slova: PPC; SEO; Internet marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 6. 2010
Datum podání práce: 15. 12. 2010
Datum obhajoby: 18. 1. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27543/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: