Humor a vtip v reklamě

Název práce: Humor a vtip v reklamě
Autor(ka) práce: Krůtová, Iva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bursíková, Marcela
Oponenti práce: Kohlová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou využití humoru v reklamě. V teoretické části mapuje současnou situaci využití humorných reklam, sleduje historii, formy ale i právní stránku reklamy obecně. Podrobněji rozebírá problematiku erotiky, hudby a osobnosti v reklamě, ale také guerilla marketing, sociální reklamu a lidovou tvořivost. Hlavní důraz je však kladen na praktickou část práce, která popisuje marketingovou komunikaci společnosti Oskar (dnes Vodafone) a podrobněji ji rozebírá pomocí obsahové analýzy jejích TV spotů a dotazníkového šetření.
Klíčová slova: dotazníkové šetření; obsahová analýza; Vodafone; upíří efekt; vtip; humor; reklama
Název práce: Humour in Advertising
Autor(ka) práce: Krůtová, Iva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bursíková, Marcela
Oponenti práce: Kohlová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 5. 2007
Datum podání práce: 10. 5. 2007
Datum obhajoby: 5. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5345/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: