Limits to the Efficiency of the Capital Market

Název práce: Limits to the Efficiency of the Capital Market
Autor(ka) práce: Vyhlídka, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pošta, Vít
Oponenti práce: Lopušník, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this study is to gather insights into market efficiency and mechanisms that work in the financial markets. It provides a framework with an emphasis on liquidity and the failure of arbitrage that deepens our understanding of various financial crises. Described mechanisms are particularly relevant for the last financial crises - including 2007-2009, LTCM, and dot-com bubble. In the first chapter the concept of efficient markets is introduced. In the second chapter it is challenged from the point of view of noise trader theory and limits of arbitrage. The third chapter deals with market microstructure and liquidity. Last chapter shows importance and adverse effects of externalities, particularly of those causing liquidity spirals.
Klíčová slova: liquidity spirals; liquidity; market microstructure; limits of arbitrage; noise traders; efficient market hypothesis; market efficiency
Název práce: Limits to the Efficiency of the Capital Market
Autor(ka) práce: Vyhlídka, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pošta, Vít
Oponenti práce: Lopušník, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem práce je získat hlubší vhled do mechanismů, které působí na kapitálových trzích, a do otázky efektivity těchto trhů. Práce vytváří framework s důrazem na otázky likvidity a selhání arbitráže, který umožňuje pochopit příčiny vzniku finančních krizí; především krize 2007-2009, LTCM a dot-comové bubliny. První kapitola představuje koncept efektivních trhů. Druhá kapitola přináší poznatky tzv. noise trader theory a představuje limity arbitráže. Třetí kapitola se soustředí na tržní mikrostrukturu a likviditu. Závěrečná kapitola se věnuje externalitám, které mohou vést ke spuštění likviditních spirál.
Klíčová slova: likviditní spirály; likvidita; tržní mikrostruktura; limity arbitráže; noise traders; hypotéza efektivních trhů

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra mikroekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 12. 2009
Datum podání práce: 31. 5. 2010
Datum obhajoby: 16. 9. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23689/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: