Chování lidí při dobrovolné platbě v restauraci

Název práce: Chování lidí při dobrovolné platbě v restauraci
Autor(ka) práce: Boušková, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hudík, Marek
Oponenti práce: Svoboda, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je zjistit, jestli se lidé v restauraci, provozující systém "pay what you want", budou chovat sobecky a platit co nejméně a jaké skutečnosti budou jejich chování ovlivňovat. Za účelem zjištění jsem provedla experiment. Ten je jednodenní v restauraci, kde po celý den probíhá "akce", že za jídlo, které se objedná, platí zákazníci částku, kterou si sami zvolí. Pití hradí v plné ceně. Akce je neohlášená a na malém městě. Podle stanovených hypotéz jsem došla k závěru, že známost mezi zákazníky a personálem restaurace má pozitivní vliv na platbu, blízký vztah mezi samotnými zákazníky také. Pohlaví zákazníků se ukázalo jako nevýznamné, stejně tak jako věk. Celkové výsledky experimentu ukazují, že převažuje nesobecké jednání.
Klíčová slova: restaurace; sobecké chování; pay what you want
Název práce: Human's behaviour during voluntary payment in restaurant
Autor(ka) práce: Boušková, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hudík, Marek
Oponenti práce: Svoboda, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to find out, wheter in a restaurant (which is running "pay what you want" system) people behave selfishly paying as little as possible, and what factors will influence their behavior. I carried out an experiment to find out the result. The experiment took one whole day in a small town restaurant and was not announces in advance. The price for food was upon customers to decide. Drinks were charged the usual fixed price. On the basis of the experiment I have found that acquaintance between customers and staff has positive influence on the payment. Close acquaintance between customers themselves has positive effect too. Gender and age of customers appears insignificant for this experiment. The final result of the experiment shows non selfish acting.
Klíčová slova: pay what you want; restaurant; selfish behaviour

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 6. 2010
Datum podání práce: 1. 9. 2010
Datum obhajoby: 13. 9. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27081/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: