Postavení amerického dolaru a eura ve světové ekonomice

Název práce: Postavení amerického dolaru a eura ve světové ekonomice
Autor(ka) práce: Moric, Rostislav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Černá, Iveta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na srovnání postavení amerického dolaru a eura na mezinárodních měnových trzích. Úvodní kapitola se věnuje obecných informacím potřebným ke zkoumání postavení měny na mezinárodních měnových trzích. Následující dvě části představují stručnou historii amerického dolaru a eura. Čtvrtá kapitola analyzuje postavení eura a dolaru podle kritérií nastíněných v první kapitole. Poslední část nastiňuje možné scénáře vývoje na mezinárodních měnových trzích.
Klíčová slova: Spojené státy americké; měnové trhy; dolar; euro; Evropská unie
Název práce: The position of the U.S. dollar and the euro in the global economy
Autor(ka) práce: Moric, Rostislav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Černá, Iveta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The work focuses on the comparison of the position of the U.S. dollar and the euro on international currency markets. The first chapter is devoted to general information needed to examine the status of currencies on international monetary markets. The following two sections present a short history of the U.S. dollar and the euro. The fourth chapter analyzes the euro and dollar against the criteria outlined in the first chapter. The last section outlines possible scenarios for the international currency markets.
Klíčová slova: United states of America; monetary Markets; USD; euro; European union

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 10. 2010
Datum podání práce: 12. 5. 2011
Datum obhajoby: 25. 5. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28187/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: