Zhodnocení motivační strategie se zaměřením na vzdělávací systém ve firmě TDS Praha, s.r.o

Název práce: Zhodnocení motivační strategie se zaměřením na vzdělávací systém ve firmě TDS Praha, s.r.o
Autor(ka) práce: Krupičková, Martina Bc.
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Nesnídalová, Jitka; Ing. Ph.D.
Oponenti práce: Chýlek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je provést rozbor, analýzu a návrh vzdělávacího systému, ve kterém bude podnikové vzdělávání přístupné všem napříč organizační strukturou a zároveň pro něj bude typická vstupní nerovnost a také rovnost šancí a příležitostí. Základem celého konceptu je zavedení takzvaného bodového systému.
Klíčová slova: vzdělávání; motivace; mzdový systém; cyklus vzdělávání; funkce vzdělávání
Název práce: Evaluation of Motivation Strategies focused on the Education Plan in TDS PRAHA Company
Autor(ka) práce: Krupičková, Martina Bc.
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Nesnídalová, Jitka; Ing. Ph.D.
Oponenti práce: Chýlek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu podnikatelské sféry

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 4. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS:

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: