Reforma zdravotnictvi v USA

Název práce: Reforma zdravotnictvi v USA
Autor(ka) práce: Keprta, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Oponenti práce: Blažek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce analyzuje předpokládané dopady současných reformních kroků ve zdravotnictví Spojených států amerických. Vychází z popisu současného systému zdravotnictví v USA a zmiňuje hlavní důvody vedoucí k nutnosti reformy amerického zdravotnictví. V práci jsou popsány jednotlivé reformní kroky představené v zákoně "Affordable care act". Součástí práce je i popis reformních trendů ve zdravotnictví ve světě. Autor popisuje možné dopady reformy právě v závislosti na těchto trendech.
Klíčová slova: reforma; USA; zdravotnictví
Název práce: Health Care Reform in the United States of America
Autor(ka) práce: Keprta, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Oponenti práce: Blažek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis analyzes the anticipated impact of the health reform steps which are currently being carried out in the United States of America. It describes the current US health care system and it states main reasons for the necessity of a reform. The individual reform steps included in the "Affordable care act" are described. Several global reform trends are described in this paper. Author analyzes possible outcomes of the current health care reform based on these trends.
Klíčová slova: The United States of America; health care; reform

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 1. 2011
Datum podání práce: 20. 5. 2011
Datum obhajoby: 10. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29694/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: