Makroregion Evropa a jeho postavení na mezinárodním trhu cestovního ruchu

Název práce: Makroregion Evropa a jeho postavení na mezinárodním trhu cestovního ruchu
Autor(ka) práce: Poživilová, Iva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: Valentová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je zhodnotit postavení makroregionu Evropa na mezinárodním trhu cestovního ruchu. Teoretická část se zabývá vymezením teoreticko-metodologického rámce a shrnutím hlavních faktorů, které přispívají k rozvoji cestovního ruchu. Praktická část se zaměřuje na samotný makroregion Evropa, který dlouhodobě zaujímá přední pozici na mezinárodním trhu cestovního ruchu. Jsou aplikovány teoretické poznatky a analyzovány evropské subregiony, u nichž jsou sledovány společné charakteristiky a hlavní vývojové tendence. Pod vlivem současné světové krize, nepříznivého demografického vývoje a konkurence ze strany asijsko-pacifického regionu se Evropská unie snaží prostřednictvím Nového politického rámce pro evropský cestovní ruch zvýšit konkurenceschopnost a udržet Evropě pozici hlavní světové destinace na poli mezinárodního cestovního ruchu.
Klíčová slova: UNWTO; Evropa; mezinárodní cestovní ruch
Název práce: Makroregion Europe and his position on the international tourism market
Autor(ka) práce: Poživilová, Iva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: Valentová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of the final thesis is to evaluate the position of makroregion Europe on the international tourism market. The theoretical part of the thesis deals with methodological framework, important notions of tourism and main factors, which contribute to tourism development. The practical part is focused on makroregion Europe itself, where tourism has experienced continued expansion and is a long-term leader on the international tourism market. The theoretical knowledge is applied and european subregions are analysed considering main development trends. Under the impact of the worldwide financial crisis, unfavourable demographic trend and competiton of Asia-Pacific destinations, European union exerts an effort by means of New political framework for tourism to retain position as a world's top destination on the international tourism market.
Klíčová slova: Europe; international tourism market; UNWTO

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 11. 2010
Datum podání práce: 11. 6. 2011
Datum obhajoby: 10. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28814/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: