Analýza procesu vstupu firmy Chupa Chups S.A. na mezinárodní trhy

Název práce: Analýza procesu vstupu firmy Chupa Chups S.A. na mezinárodní trhy
Autor(ka) práce: Žáčková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bílková, Jana
Oponenti práce: Král, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá procesem vstupu španělské firmy Chupa Chups S.A. na mezinárodní trhy s jejími klíčovými produkty - klasickým lízátkem Chupa Chups a bonbóny Smint. V práci je nejprve společnost představena a zasazena do konkurenčního prostředí, poté se práce věnuje formám a chronologii vstupů do jednotlivých zemí a nakonec práce analyzuje mezinárodní marketingovou strategii společnosti Chupa Chups. V práci jsou analyzovány také problémy, se kterými se společnost v procesu vstupu na mez. trhy potýkala.
Klíčová slova: mezinárodní marketing; sektor cukrovinek; Smint; Chupa Chups; vstup firmy na mezinárodní trhy
Název práce: Analysis of the process of entrance of Chupa Chups S.A. on international markets
Autor(ka) práce: Žáčková, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bílková, Jana
Oponenti práce: Král, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 6. 2006
Datum podání práce: 27. 6. 2006
Datum obhajoby: 12. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3273/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: