Tržní segmentace podle životního stylu - Efektivnost a etické aspekty

Název práce: Lifestyle market segmentation - efficiency and ethical issues
Autor(ka) práce: Pilstl, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Cook, Gina
Oponenti práce: Lhotáková, Markéta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Lifestyle market segmentation can be very supportive for a successful marketing strategy of a company. However it is not clear whether lifestyle market segmentation is efficient and ethical or not. Several market segmentation concepts such as Cross-Cultural Consumer Characterization, VALS, PRIZM NE, Mosaic, ConneXions NE and GfK Roper Consumer Styles are analyzed in order to give an extensive overview of the offered concepts. The observation of efficiency issues in regards to market segmentation comes to the result that there is a significant lack of empirical data and a shortage of determined factors which can improve market segmentation efficiency. Moreover, lifestyle market segmentation cannot be exclusively identified as ethically right or wrong, but depends on the individual ethical decision-making of a marketer.
Klíčová slova: Lifestyle market segmentation; Efficiency; Ethics
Název práce: Tržní segmentace podle životního stylu - Efektivnost a etické aspekty
Autor(ka) práce: Pilstl, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Cook, Gina
Oponenti práce: Lhotáková, Markéta
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tržní segmentace podle životního stylu může významně napomáhat úspěchu marketingové strategie společnosti. Otázkou je, zda je tržní segmentace podle životního stylu efektivní a etická. Tato práce analyzuje některé koncepty (metody) tržní segmentace -- kulturní charakteristiky spotřebitele, VALS, PRIZM NE, Mosaic, ConneXions NE a GfK Roper Consumer Styles a poskytuje široký a vyčerpávající přehled těchto konceptů. Sledování problému efektivnosti z hlediska tržní segmentace ukazuje na nedostatek empirických dat a faktorů rozhodných pro dosažení lepší efektivnosti tržní segmentace. Tržní segmentaci podle životního stylu navíc nelze výhradně definovat jako etickou či neetickou -- její charakter se odvíjí od individuálního rozhodování subjektů marketingu.
Klíčová slova: Efektivnost; Etika; Tržní segmentace podle životního stylu

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního obchodu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 11. 2010
Datum podání práce: 25. 5. 2011
Datum obhajoby: 7. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29167/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: