Teorie oceňování nemovitostí a ocenění konkrétní vybrané nemovitosti

Název práce: Teorie oceňování nemovitostí a ocenění konkrétní vybrané nemovitosti
Autor(ka) práce: Menzl, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Oponenti práce: Zeman, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce porovnává několik různých metod ocenění vybrané nemovitosti. Cílem práce je porovnat různé výsledky získané při použití odlišných oceňovacích metod a analyzovat vznik rozdílů. Nemovitost je oceněna následujícími metodami: administrativní nákladová, administrativní porovnávací, administrativní výnosová a tržní porovnávací.
Klíčová slova: nemovitosti; metody ocenění nemovitostí; oceňování nemovitostí
Název práce: Real estate appraisal theory and appraisal of chosen real estate
Autor(ka) práce: Menzl, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Heřman, Jan
Oponenti práce: Zeman, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis compares various appraisal methods while appraising chosen real estate. The goal of this thesis is to compare different outcomes of those methods and to analyze the origin of incurred differences.
Klíčová slova: appraisal methods; real estate appraisal; real estate

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 11. 2010
Datum podání práce: 30. 4. 2011
Datum obhajoby: 2. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/28707/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: