Značka jako nehmotné aktivum firmy

Název práce: Značka jako nehmotné aktivum firmy
Autor(ka) práce: Harantová, Monika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hesková, Marie
Oponenti práce: Maňáková , Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V teoretické části diplomové práce na téma "Značka jako nehmotné aktivum firmy" jsou vysvětleny teoretické aspekty brand managementu a metody ocenění značky jako nehmotného aktiva. V praktické části diplomové práce je provedena situační analýza vybrané společnosti a následně vypočtena hodnota značky pomocí adekvátních metod. V závěru práce je zpracován návrh a doporučení zápisu značky do Rejstříku ochranných známek.
Klíčová slova: Nehmotný majetek; Brand management; Značka; Ocenění značky
Název práce: Trademark as an Intangible Asset of a Firm
Autor(ka) práce: Harantová, Monika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hesková, Marie
Oponenti práce: Maňáková , Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In the theoretical part of thesis: "Trademark as an intangible asset of a company", the theoretical aspects of brand management and methods of valuation of brands as intangible assets are explained. In the practical part of thesis a company analysis is undertaken and brand value is calculated by using adequate methods. Final suggestion and recommendation for trademark registration in the Register of Trade Marks are mentioned in the conclusion of thesis.
Klíčová slova: Brand management; Intangible asset; Brand valuation; Brand

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu podnikatelské sféry

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 12. 2009
Datum podání práce: 15. 4. 2011
Datum obhajoby: 1. 6. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/23981/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: