Ocenění a zajíštění měnových bariérových opcí

Název práce: Valuation and Hedging of Foreign Exchange Barrier Options
Autor(ka) práce: Mertlík, Jakub
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Kodera, Jan; Scevenels, Dirk
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main aim of this thesis is in analyzing and empirically testing the various valuation models and hedging schemes of foreign exchange barrier options and their robustness with respect to changing of market conditions. The purpose of the main empirical section is to get a detailed understanding of the static and dynamic performance of the analyzed models for the barrier options payoff mainly in the extreme market conditions, where we performed a benchmarking of the various hedging schemes. As a by-product, we analyzed the accomplishment of some of the model assumptions in real world setting, and the model dependency of the barrier options.
Klíčová slova: local volatility; barrier options; stochastic volatility; foreign exchange; static and dynamic model comparison; static hedging; dynamic hedging
Název práce: Ocenění a zajíštění měnových bariérových opcí
Autor(ka) práce: Mertlík, Jakub
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Kodera, Jan; Scevenels, Dirk
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Hlavním cílem práce je analyzovat a empiricky otestovat různé oceňovací modely a zajišťovací schémata měnových bariérových opcí a to v reálných historických tržních scénářích a za extrémních podmínek. Cílem hlavní empirické sekce je detailně analyzovat statické a dynamické chování zvolených modelů pro bariérové opce a provést benchmarking jednotlivých přístupů. Dále je v rámci práce hodnoceno reálné splnění některých modelových předpokladů a modelová závislost cen bariérových opcí.
Klíčová slova: statické a dynamické porovnání modelů; lokální volatilita; stochastická volatilita; statický hedging; dynamický hedging; měnový kurz; bariérové opce

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 10. 2004
Datum podání práce: 2. 4. 2009
Datum obhajoby: 14. 5. 2009
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/20192/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: