Compatibility of Western and Islamic Models of Democracy: A Comparative Analysis

Název práce: Compatibility of Western and Islamic Models of Democracy: A Comparative Analysis
Autor(ka) práce: Šrámek, Ondřej
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Prorok, Vladimír
Oponenti práce: Barša, Pavel; Beránek, Ondřej; Breiner, Peter
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis looks at compatibility of Islam and democracy in a new way. The main method is analysis of political ideologies. A number of models of democracy are identified in both the Western and Islamic context. These are then originally compared in a framework of classification by the source of political sovereignty and political action.
Klíčová slova: Islamic political thought; democracy; Islam; Western democracy
Název práce: Compatibility of Western and Islamic Models of Democracy: A Comparative Analysis
Autor(ka) práce: Šrámek, Ondřej
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Prorok, Vladimír
Oponenti práce: Barša, Pavel; Beránek, Ondřej; Breiner, Peter
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce se zabývá problémem kompatbilty islámu a demokracie novým pohledem. Jako hlavní metodu využívá analýzu politických ideologií. Identifikuje skupinu modelů demokracie jak v západním tak islámském kontextu a originálně je porovnává pomocí klasifikace těchto modelů podle zdroje politické suverenity a aktivity.
Klíčová slova: modely demokracie; islámské politické myšlení; islám; demokracie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2004
Datum podání práce: 30. 9. 2009
Datum obhajoby: 24. 9. 2010
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/14420/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: