Úloha ratingových agentur při hodnocení bankovních rizik

Název práce: Úloha ratingových agentur při hodnocení bankovních rizik
Autor(ka) práce: Strelcov, Olga
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Tuček, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce vyhodnocuje současný stav ratingových agentur a jejich význam při hodnocení bankovních rizik. První část práce poskytuje souhrnný přehled o ratingových agenturách, popisuje jejich vývoj a úlohou na finančních trzích. Ve druhé části se charakterizuje účinnost nové regulace ratingových agentur a dalších kroků, které by měli zvýšit efektivitu přijímaných opatření.
Klíčová slova: Regulační opatření; Bankovní rizika; Ratingové agentury; Finanční krize; Basel
Název práce: The Role of Rating Agencies in Assessing Banking Risks
Autor(ka) práce: Strelcov, Olga
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Witzany, Jiří
Oponenti práce: Tuček, Miroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis evaluates the current status of rating agencies and their importance in assessing bank risk. The first part provides an overview of the rating agencies, describes their evolution and role in the financial markets. The second part describes the effectiveness of new regulation of rating agencies and other steps that should increase the efficiency of measures adopted.
Klíčová slova: Regulation Measures; Basel; Financial Crisis; Bank Risks; Rating Agencies

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 11. 2010
Datum podání práce: 15. 5. 2011
Datum obhajoby: 14. 9. 2011
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29048/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: