UPLATNĚNÍ PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP V OBLASTI DOPRAVY V ČR A EU

Název práce: UPLATNĚNÍ PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP V OBLASTI DOPRAVY V ČR A EU
Autor(ka) práce: Kubesa, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kapinusová, Jana
Oponenti práce: Gregor, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Základní cílem práce je seznámit čtenáře se způsobem zajištění financování veřejných statků a služeb. Tím je zapojení soukromého sektoru a vytvoření partnerství se sektorem veřejným, neboli Public Private Partnership. V první části práce jsou obsažena teoretická východiska spolupráce. Kromě popisu jednotlivých modelů PPP se také zabývá výhodami a nevýhodami, které realizace projektů formou PPP nese. V druhé části práce jsem se zabýval analýzou konkrétních projektů PPP při stavbě dopravní infrastruktury. Jedná se o dva plánované pilotní projekty v ČR a jeden, již realizovaný v Portugalsku. Na nich jsem poukázal především na typovou vhodnost řešení pomocí PPP.
Klíčová slova: dopravní infrastruktura; projekty PPP v ČR a v EU; modely PPP; Public Private Partnership (PPP)

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 5. 2007
Datum podání práce: 21. 5. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/5739/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: