Společenská odpovědnost firem v rámci kategorie FMCG na příkladu společnosti Kraft Foods

Název práce: Společenská odpovědnost firem v rámci kategorie FMCG na příkladu společnosti Kraft Foods
Autor(ka) práce: Melnik, Dzmitry
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Plášková, Alena
Oponenti práce: Kořánová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Společenská odpovědnost firem neboli Corporate Social Responsibility je v dnešní době nejaktuálnějším trendem v oblasti managementu a marketingu, který se stává nezbytnou součástí strategie každé firmy, která chce být úspěšná. Cílem bakalářské práce je na základě analýzy aktivit v oblasti společenské odpovědnosti společnosti Kraft Foods a společnosti Nestlé navrhnout možnosti rozšíření a propojení v marketingové komunikaci.
Klíčová slova: Marketing; Společenská odpovědnost firem ; CSR aktivity
Název práce: Corporate social responsibility in the FMCG sector by the example of Kraft Foods
Autor(ka) práce: Melnik, Dzmitry
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Plášková, Alena
Oponenti práce: Kořánová, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Corporate Social Responsibility nowadays is the most recent trend in management and marketing, which is becoming an essential part of the strategy of every company that wants to be successful. The aim of the bachelor work is to suggest the possibility of expansion and interconnection of marketing communications, which will be based on analysis of activities in the area of social responsibility of Kraft Foods and Nestlé.
Klíčová slova: CSR activities; Marketing; Corporate Social Responsibility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 10. 2011
Datum podání práce: 31. 12. 2011
Datum obhajoby: 23. 1. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33119/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: