Komunikační strategie společnosti 3M Česko

Název práce: Komunikační strategie společnosti 3M Česko
Autor(ka) práce: Koláček, Kamil
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Chytil, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obsahem této diplomové práce je vedle teoretického úvodu do problematiky marketingové komunikace s hlubším zaměřením na prvek Public Relations, analýza současné PR komunikace společnosti 3M Česko a vytvoření PR komunikační strategie pro rok 2012. Ta se opírá o analýzu komunikace, komunikačních kanálů a nástrojů. Dále jsou definovány cíle krátkodobého i dlouhodobého charakteru. Stanovena jsou rovněž mediální témata pro rok 2012 a k nim příslušející nástroje a načasování.
Klíčová slova: public relations; komunikace; marketing
Název práce: The Communication strategy of 3M Cesko
Autor(ka) práce: Koláček, Kamil
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Chytil, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on marketing communication, specifically on PR communication of 3M Cesko company. Firstly, it provides a theoretical background of marketing, PR and media communication; and secondly, it examines current PR communication of 3M Cesko, and proposes a PR strategy for 2012 (which includes a proposition of media topics in 2012, PR communication tools, and a timeline).
Klíčová slova: communication; marketing; public relations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 6. 2010
Datum podání práce: 31. 12. 2010
Datum obhajoby: 25. 1. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27057/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: