Využití formátu XBRL pro analýzu účetních dat

Název práce: The Use of XBRL for Financial Statement Analysis
Autor(ka) práce: Šťastný, Daniel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kosek, Jiří
Oponenti práce: Hendl, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis demonstrates the use of XML (eXtensible Markup Language) instance documents based on XBRL taxonomy (eXtensible Business Reporting Language) for financial statement analysis. It illustrates how XBRL could change data workflow in order to decrease the costs of maintaining, reporting and analyzing financial data. The practical output is a software extension of MS Excel that can read and analyze online XBRL documents prepared as HTML with embedded XBRL. The theoretical part comprises an explanation of the technical background XBRL and important data workflows related to financial analysis and reporting financial data.
Klíčová slova: Financial statements reporting; Visual Basic; LINQ; Inline XBRL; XBRL
Název práce: Využití formátu XBRL pro analýzu účetních dat
Autor(ka) práce: Šťastný, Daniel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kosek, Jiří
Oponenti práce: Hendl, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce demonstruje využití XML taxonomie XBRL (rozšiřitelný značkovací jazyk pro reportování účetních dat) v oblasti analýzy účetních výkazů. V teoretické části je vysvětleno základní technické pozadí formátu XBRL a jeho možné využití v praxi. Práce se také zabývá novým formátem Inline XBRL, což je XHTML formát s vloženými prvky XBRL. Praktická část zahrnuje demonstrační softwarové rozšíření programu MS Excel, které slouží k načtení XBRL souboru z internetu a jeho následné finanční analýze. Cílem je ukázat, jak může takové řešení zefektivnit analýzu účetních zpráv.
Klíčová slova: Reportování účetních dat; Visual Basic; LINQ; Inline XBRL; XBRL

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Znalostní technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2011
Datum podání práce: 14. 12. 2011
Datum obhajoby: 30. 1. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/33232/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: