Hypoteční krize v USA - příčiny a důsledky

Název práce: Hypoteční krize v USA - příčiny a důsledky
Autor(ka) práce: Pavlík, František
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Chaloupka, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této bakalářské práce je americká hypoteční krize z roku 2007, nalézt příčiny a zanalyzovat důsledky. Práce se nejprve zaměřuje na hypoteční krizi z 20. a 30. let minulého století. Dále se práce zaobírá samotnými riziky poskytnutí úvěru a vysvětluje pojem sekuritizace. V následujících částech je popisována současná hypoteční krize, jaké byly její příčiny a průběh, jakou roli sehrály vládní instituce a v neposlední řadě jsou analyzovány i dopady na ekonomiku a samotnou společnost.
Klíčová slova: morální hazard; sekuritizace; riziková hypotéka; hypoteční krize
Název práce: Mortgage Crisis in the USA - Causes and Consequences
Autor(ka) práce: Pavlík, František
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čajka, Radek
Oponenti práce: Chaloupka, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is aimed at the U.S. motgage crisis from the year 2007, to find causes and to analyze consequences. The first part of this thesis deals with the mortgage crisis from 1920s and 1930s. Then there are mentioned risks of the mortgage loan and the thesis explains the term securitization. In the folowing parts there are described the causes and process of the current mortgage crisis, the role of the government institutions and impact on the economic situation and society.
Klíčová slova: moral hazard; mortgage crisis; securitization; subprime mortgage

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 11. 2011
Datum podání práce: 1. 5. 2012
Datum obhajoby: 17. 5. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34631/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: