Koučování a jeho přínos pro management firem v České republice

Název práce: Koučování a jeho přínos pro management firem v České republice
Autor(ka) práce: Bílý, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Campbell, Jan
Oponenti práce: Valášek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na koučování v managementu firem v České republice. Pojem koučink a koučování lidí se v poslední době stalo velmi často skloňovaným slovem. Koučink jako takový umožňuje lidem v sobě odhalit a naplno uvolnit svůj potenciál. Na základě kvalitativního výzkumu byl analyzován přínos koučování pro koučovaného a to z pohledu kouče, zadavatele koučování a samotného koučovaného na základě škál self-ratingu. Dle výsledků je největším přínosem pro koučovaného zejména vyšší samostatnost a zodpovědnost za svoji práci. Z pohledu manažera je koučování efektivní zejména pro lepší komunikace s podřízenými, vyšší otevřenost a možnost lépe a kvalitněji pochválit a ocenit své kolegy a podřízené. V závěrečné části bakalářské práce se hodnotí splnění stanovených cílů.
Klíčová slova: Přínos koučování; Mentoring; Kouč; Koučink
Název práce: Coaching and its contribution to corporate management in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Bílý, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Campbell, Jan
Oponenti práce: Valášek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on approach of Czech corporate management to coaching. The coaching and mentoring of people has become a trending topic lately. Coaching allows us not only to discover a potential within ourselves but also to release it fully. On the basis of qualitative research, the thesis analyses the benefits of coaching for the coached person, from the point of view of the coach, the ordering party and of the coached person him/herself using the self-assessing scales. According to the results, the most important asset for the coached person is higher autonomy and responsibility for one's work. From the manager's point of view, coaching helps promoting better communication, openness and also a possibility to praise and acknowledge employees and subordinates in a better way. The final part of the thesis evaluates the fulfillment of the laid down objectives.
Klíčová slova: Effectiveness of coaching; Mentoring; Coach; Coaching

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 6. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35971/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: