Využití moderní didaktické techniky ve výuce ekonomických předmětů

Název práce: Využití moderní didaktické techniky ve výuce ekonomických předmětů
Autor(ka) práce: Cypriánová, Sabina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Krpálková Krelová, Katarína
Oponenti práce: Holečková, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je tematicky zaměřena na využívání moderní didaktické techniky v ekonomickém vzdělávání. Součástí teoretické části práce je klasifikace učebních pomůcek a didaktické techniky v přehledu od téměř nepoužívaných prostředků až po moderní prostředky didaktické techniky a jejich uplatnění při výuce. V praktické části je pozornost věnovaná vyhodnocení dotazníků. Cílem výzkumu je porovnat používání moderní didaktické techniky mezi učiteli vyučující všeobecné, odborné ekonomické a ostatní odborné předměty na středních školách v Jindřichově Hradci. Další otázky jsou zaměřeny na zlepšení kvality vyučování, zvýšení pozornosti a zájmu u studentů v případě, že je použita didaktická technika při výuce. V závěru je zjišťováno, zda učitelé používají hotové nebo vlastní učební pomůcky.
Klíčová slova: interaktivní tabule; SMART produkty; audiovizuální didaktická technika; auditivní didaktická technika; vizuální didaktická technika; učební pomůcky
Název práce: The use of modern educational technology in teaching of economic subjects
Autor(ka) práce: Cypriánová, Sabina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Krpálková Krelová, Katarína
Oponenti práce: Holečková, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is thematically focused on the use of modern educational technology in economic education. The theoretical part is the classification of teaching aids and teaching techniques at a glanc from almost unsed means to the modern means of teaching techniques and their application in teaching. The practical part of the thesis focuses on the evaluation questionnaires. The research objective is to observe the application of modern teaching techniques of teachers at secondary schools in Jindřichův Hradec. Other questions are aimed at improving the quality of teaching, increased attention and interest of students in case of using educational technology. At the end, I try to find out whether teachers use their own teaching materials or finished.
Klíčová slova: interactive boards; SMART products; audiovisual teaching techniques; auditory teaching techniques; teaching aids; visual teaching techniques

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 2. 2012
Datum podání práce: 31. 5. 2012
Datum obhajoby: 11. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35843/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: