Analýza služeb Českých drah a RegioJetu na trase Praha-Ostrava

Název práce: Analýza služeb Českých drah a RegioJetu na trase Praha-Ostrava
Autor(ka) práce: Blišťan, Adam
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vinš, Marek
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce má za cíl porovnat vlaky RegioJet a Pendolino z hlediska spokojenosti zákazníků. Teoretická část je zaměřena na vznik a historii vlakové dopravy na území České republiky, především trati z Prahy do Ostravy. Dále je popsána současná situace na železnici, nechybí ani zmínka o čtyřech železničních koridorech, což je výsledek modernizace kolejní sítě. V praktické části je nejdříve porovnáván RegioJet a Pendolino z hlediska nabízených služeb a kvality přepravy. Výsledek není jednoznačný a každý z vlaků má své výhody, navíc oba dopravci mají v plánu své vlaky vylepšovat, takže do konce roku 2012 budou, co se služeb týče, nabízet prakticky to samé. I výsledek dotazníkového průzkumu mezi cestujícími byl velmi vyrovnaný. RegioJet měl více naprosto spokojených zákazníků, ale zároveň několik cestujících ohodnotilo jeho služby nejhorší známkou, což se u Pendolina nestalo. RegioJet nabízí za nižší cenu jízdenky prakticky stejné služby jako Pendolino.
Klíčová slova: RegioJet; vlaky; železnice; Pendolino
Název práce: Analysis of the Czech railways and RegioJet services for the route of Prague-Ostrava
Autor(ka) práce: Blišťan, Adam
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vinš, Marek
Oponenti práce: Mervart, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this bachelor essay is to compare trains RegioJet and Pendolino from the perspective of customers and their satisfaction. The theory part is focused on the origin and the history of the train transportation in the Czech Republic, mainly the route from Prague to Ostrava. Next, I describe the current situation of the railway and there is also a mention of the four railway corridors, which is the result of the railway network modernization. The practical part compares RegioJet and Pendolino from the perspective of offered services and the quality of transportation. The outcome is not definite, each train has their own advantages and both of the companies have plans to improve their trains, so it's expected that they will practically offer the same service by the end of the year 2012. Even the results of the questionnaire offered to travelers were very equable. RegioJet research showed more satisfied customers but at the same time several customers evaluated their service as the worst one, which hasn't happened with Pendolino research. RegioJet offers lower price tickets but the service is exactly the same as the service of Pendolino.
Klíčová slova: Pendolino; RegioJet; trains; railway

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2011
Datum podání práce: 30. 4. 2012
Datum obhajoby: 12. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34906/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: