Postavení amerického dolaru a eura ve světové ekonomice

Název práce: Postavení amerického dolaru a eura ve světové ekonomice
Autor(ka) práce: Malečková, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jiránková, Martina
Oponenti práce: Vrňáková, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá současným postavením amerického dolaru a eura ve světové ekonomice a možnými změnami v jejich úloze v budoucnosti. V první části jsou uvedeny faktory ovlivňující pozici měn ve světové ekonomice a popsány funkce, které mezinárodní měny plní. Druhá kapitola se věnuje historickému vývoji obou měn. Třetí část hodnotí současnou pozici dolaru i eura ve světové ekonomice. Poslední část se zabývá potenciálem obou měn k udržení svého dosavadního postavení v budoucnosti.
Klíčová slova: dolar; mezinárodní měnový systém; euro; USD
Název práce: The position of the U.S. dollar and the euro in the world economy
Autor(ka) práce: Malečková, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jiránková, Martina
Oponenti práce: Vrňáková, Irena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to compare the position of the U.S. dollar and the euro in the world economy and to describe possible changes in it in the future. The first part deals with the main factors that influence the role of a currency in the world economy and with international functions of a currency. The second chapter shortly introduces history of both of the currencies. The third part of this thesis focuses on the current position of the dollar and the euro and their role in the world economy. The last chapter outlines the possible future development of the international monetary system and of the position of the dollar and the euro.
Klíčová slova: euro; dollar; USD; international monetary system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 11. 2011
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 18. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34349/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: