Závody ČKD Praha v letech 1945-1953

Název práce: Závody ČKD Praha v letech 1945-1953
Autor(ka) práce: Šebesta, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Szobi, Pavel
Oponenti práce: Skřivan, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Moje bakalářská práce pojednává o společnosti Českomoravská-Kolben-Daněk v letech 1945-1953. Práce se zaměřuje na proces poválečné přeměny podniku Českomoravská-Kolben-Daněk a následného znárodnění. Velká část práce je věnována poválečné rekonstrukci a vedení podniku pod národní správou, která končí vyhlášením národního podniku. Další část se zabývá samotným národním podnikem, jeho vývojem a reorganizací. Zde je záměrem popsat politické pozadí tohoto období. Později jsou hodnoceny hospodářské výsledky ČKD za roky 1945-1949 a postavení zaměstnanců v této společnosti. Nakonec je popsáno rozdělení na nástupní podniky a nastíněn vývoj dvou nejdůležitějších pražských částí: ČKD Stalingrad a ČKD Sokolovo.
Klíčová slova: Českomoravská-Kolben-Daněk; ČKD; Československo; znárodnění; Českomoravské strojírny
Název práce: The Českomoravská-Kolben-Daněk Company in the period 1945-1953
Autor(ka) práce: Šebesta, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Szobi, Pavel
Oponenti práce: Skřivan, Aleš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
My work deals with the Českomoravská-Kolben-Daněk company in the period 1945-1953. I focused on the transformation process of the company and the nationalization that followed. A large part of the work is about post-war reconstruction and national administration management. Another part of the work deals with the enterprise in general, analysing its development and reorganization. My intention was to describe the political background of the period. Another part there is the evaluation of the economic results between 1945-1949 and the situation of the employees. At the end I described the division into upcoming enterprises and also the development of the two most important ones, the ČKD Stalingrad and ČKD Sokolovo are shown.
Klíčová slova: Czechoslovakia; nationalization; ČKD; Czecho-moravian engine works; Českomoravská-Kolben-Daněk

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářských dějin

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 3. 2012
Datum podání práce: 28. 5. 2012
Datum obhajoby: 22. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37034/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: