Mzdové účetnictví a vliv daňových reforem na výpočet čisté mzdy

Název práce: Mzdové účetnictví a vliv daňových reforem na výpočet čisté mzdy
Autor(ka) práce: Nechanická, Klára
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bokšová, Jiřina
Oponenti práce: Randáková, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce na téma mzdové účetnictví si klade za cíl popsat všechny úkony související s odměňováním zaměstnanců, od vzniku pracovního poměru až po výplatu čisté mzdy. V práci jsou rozebrány pracovněprávní vztahy, pravidla odměňování a zákonné srážky ze mzdy, kterými jsou zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmů ze závislé činnosti, jako i legislativní změny, které se již promítly nebo teprve mají promítnout do všech částí odměňování. Různé výpočtové mechanismy v letech 2007, 2012 a 2015 a vliv dalších legislativních změn na výpočet čisté mzdy srovnává praktický příklad.
Klíčová slova: čistá mzda; odměňování; daň z příjmů; zdravotní pojištění; sociální pojištění; pracovněprávní vztahy
Název práce: Payroll accounting and the influence of tax reforms on the calculation of net earnings
Autor(ka) práce: Nechanická, Klára
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bokšová, Jiřina
Oponenti práce: Randáková, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with payroll accounting. The aim is the description of all operations related to the remuneration of employees, from the start of the employment relationship to the payment of net earnings. The thesis is focused on labour-law relations, rules of remuneration, health and social insurance, income tax and also legislative changes in particular spheres of payroll accounting. Practical example compares the different wage calculation according to payroll legislation valid in the years 2007, 2012 and 2015.
Klíčová slova: health insurance; labour-law relations; social insurance; remuneration; income tax; net earnings

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 12. 2011
Datum podání práce: 15. 5. 2012
Datum obhajoby: 26. 6. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/35102/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: