Marketing v pohřebnictví

Název práce: Marketing v pohřebnictví
Autor(ka) práce: Pohl, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Procházková, Markéta
Oponenti práce: Vosol, Leoš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce věnující se marketingu pohřebních ústavů v České republice a jejich vztahu k inovacím. V teoretické části se práce zabývá marketingem, marketingovým mixem, charakteristikou služeb a marketingovým výzkumem. V praktické části je popsán současný stav pohřebnictví v České republice včetně legislativních omezení a regulace marketingu. Jsou zde uvedeny produkty a služby běžně poskytované na trhu pohřebnictví a představeno Sdružení pohřebnictví v ČR. Cílem této práce je zjistit, prostřednictvím marketingového výzkumu, jak vypadá marketing pohřebních ústavů, zda tyto ústavy sledují inovační trendy a zda samy v poslední době nějaké inovace implementovaly. Dalším cílem je odhalit, zda se dotazované pohřební ústavy setkaly s neetickým chováním konkurence a jaké byly jeho projevy.
Klíčová slova: etika; výzkum; pohřebnictví; inovace; marketing
Název práce: Marketing of funeral services
Autor(ka) práce: Pohl, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Procházková, Markéta
Oponenti práce: Vosol, Leoš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is focused on innovations and marketing of funeral services in the Czech republic. The first part is devoted to theoretical background, including marketing theory, marketing mix, theory of services and theory of marketing research. The practical part describes the funeral business in the Czech republic, including legislative restrictions and marketing regulations. It also lists typical products and services that are offered on the funeral market. The aim of this thesis is to research the marketing of funeral services and to find out, whether Czech funeral services are following the trends in innovations. The thesis is also focused on ethics in funeral business.
Klíčová slova: ethics; marketing; research; funeral services; innovations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 10. 2011
Datum podání práce: 31. 8. 2012
Datum obhajoby: 12. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34182/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: