Rise of the Auto Industry in China and it’s Impact on the Auto Industry in Europe

Název práce: Rise of the auto industry in China and its impact on European auto industry
Autor(ka) práce: Palička, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jaklová, Martina L.
Oponenti práce: Juppa, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis deals with the internationalisation strategies of Chinese car manufacturers towards the European car market in the period 2012-2025. It starts by introducing the internationalisation framework on a theoretical level with special regards to the automotive industry. In the second part then the major characteristics of the Chinese and European car markets are identified. The conclusions from this analysis then create the base for a subsequent analysis of capabilities of Chinese car manufacturers with respect to the target European market. In the last part of the paper the identified information is used for coming up with potential entry strategies of Chinese carmakers in Europe in the specified time period as well as identifying the most probable consequences of this market entry for the current market players.
Klíčová slova: Europe; Automotive; China; Internationalisation; Entry strategy
Název práce: Rise of the Auto Industry in China and it’s Impact on the Auto Industry in Europe
Autor(ka) práce: Palička, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jaklová, Martina L.
Oponenti práce: Juppa, Martin
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce se zabývá strategií internacionalizace čínských výrobců automobilů na evropský trh v období 2012-2025. V první části je představen internacionalizační rámec na teoretické úrovni ve vztahu k automobilovému průmyslu. V druhé části jsou pak zjištěny a zanalyzovány hlavní charakteristiky čínských a evropských automobilových trhů. Závěry z této části pak slouží jako základ pro následnou analýzu schopností čínských automobilek uplatit se na vysoce konkurenčním evropském trhu. V poslední části jsou pak zjištené výsledky aplikovány na identifikaci nejpravděpodobnějších variant vstupu čínských automobilek na tento trh a také na zjištění možných důsledků jak pro současné hráče na evropském trhu, tak i strukturu trhu samotného.
Klíčová slova: Strategie vstupu na trh; Čína; Evropa; Internacionalizace; Automobilismus

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Institut technologie a inovačního managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 4. 2012
Datum podání práce: 8. 10. 2012
Datum obhajoby: 13. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37334/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: