Etiketa a kultura japonského podnikání

Název práce: Etiketa a kultura japonského podnikání
Autor(ka) práce: Andronic, Valerie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sztogrynová, Miroslava
Oponenti práce: Šípková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Vzhledem k faktu, že je kultura Japonska velmi málo ovlivněná Evropou a západem, stává se běžná konverzace téměř uměním, které jako cizinci můžeme pochopit jen velice těžko. Cílem mé práce je přiblížit čtenáři zemi, jenž nám je vzdálená jak zeměpisně tak z hlediska kulturních zvyklostí a prostřednictvím této práci bych chtěla svým podílem přispět k analýze japonské kultury, specifiky jednaní s Japonci a dalších problémů, se kterými se můžeme setkat při osobním kontaktu v japonském prostředí. Představitele země vycházejícího slunce, jak svoji zemi sami hrdě nazývají, můžeme často vidět v našem hlavním městě, přijíždějí jako turisté, aby poznali naši kulturu, náš národ a naše památky. Co však víme mi o nich?
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 6. 2007
Datum podání práce: 13. 6. 2007
Datum obhajoby: 28. 8. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6163/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: