Účetní závěrka podle české účetní legislativy v porovnání s mezinárodními účetními standardy a mezinárodními standardy účetního výkaznictví

Název práce: Účetní závěrka podle české účetní legislativy v porovnání s mezinárodními účetními standardy a mezinárodními standardy účetního výkaznictví
Autor(ka) práce: Šrámková, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tesařová, Monika
Oponenti práce: -
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá srovnáním účetní závěrky sestavené podle české účetní legislativy a účetní závěrky sestavené podle IAS/IFRS. Zvláštní kapitola je věnována přechodu z české účetní legislativy na IAS/IFRS a jejich první aplikaci.
Klíčová slova: účetní výkazy; Mezinárodní standardy účetního výkaznictví; Mezinárodní účetní standardy; účetní závěrka

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 6. 2007
Datum podání práce: 13. 6. 2007
Datum obhajoby: 14. 2. 2005
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6170/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: