Mezinárodní marketingová strategie nealkoholického nápoje Guaraná Antarctica

Název práce: Mezinárodní marketingová strategie nealkoholického nápoje Guaraná Antarctica
Autor(ka) práce: Kochová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Bockstefel, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií značky nealkoholických nápojů Guaraná Antarctica. Popisuje marketingovou strategii značky na domácím trhu v Brazílii a vstup značky na mezinárodní trhy. Dále diplomová práce analyzuje tržní příležitosti této značky nápojů s extraktem z guarany v České republice a hodnotí přenos marketingové strategie do českého prostředí. Na základě získaných podkladů jsou v závěru práce navrženy úpravy marketingové strategie vedoucí ke zlepšení pozice značky na českém trhu.
Klíčová slova: mezinárodní marketing; nealkoholické nápoje; Česká republika; guarana; Brazílie; Guaraná Antarctica; marketingová strategie
Název práce: International marketing strategy of soft drink Guaraná Antarctica
Autor(ka) práce: Kochová, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Bockstefel, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the marketing strategy of Brazilian brand of soft drinks Guaraná Antarctica. Fisrt it describes the brand marketing strategy in the domestic market in Brazil and its entry to international markets. Furthermore the thesis analyzes market opportunities of this brand of drinks with guarana extract in Czech Republic and evaluate the trasfer of marketing strategies to Czech environment. As a result changes to the marketing strategy in order to improve brand's position on the Czech market are proposed.
Klíčová slova: Brazil; marketing strategy; soft drinks; international marketing; Czech Republic; Guaraná Antarctica; guarana

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 11. 2010
Datum podání práce: 30. 6. 2011
Datum obhajoby: 27. 9. 2012
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/29153/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: