Analýza hospodaření společenství vlastníků jednotek v konkrétních podmínkách Společenství XY

Název práce: Analýza hospodaření společenství vlastníků jednotek v konkrétních podmínkách Společenství XY
Autor(ka) práce: Poutník, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Takáčová, Hana
Oponenti práce: Nováková, Štěpánka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je přiblížit hospodaření společenství vlastníků jednotek a poukázat na účetní a daňová specifika této účetní jednotky. Teoretická část se zabývá obecnou charakteristikou nestátního neziskového sektoru v České republice a ve vybraných členských státech Evropské unie. V širších souvislostech je též rozebrána česká legislativa a účetní předpisy související se společenstvím vlastníků jednotek. Praktická část je zaměřena na analýzu účetních a daňových aspektů v konkrétních podmínkách Společenství XY.
Klíčová slova: fond oprav; účtování příspěvku na úhradu správy domu; výbor společenství; shromáždění vlastníků jednotek; stanovy společenství; prohlášení vlastníka budovy; rejstřík společenství vlastníků jednotek; správa bytového domu; společenství vlastníků jednotek; nestátní nezisková organizace; účtování služeb spojených s užíváním bytu
Název práce: Analysis of flat owners associations management in the case of Flat owners associations XY
Autor(ka) práce: Poutník, Lukáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Takáčová, Hana
Oponenti práce: Nováková, Štěpánka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this final thesis is to explain of the flat owners associations management and point out the particularities in accounting and tax specifics of this entity. The theoretical part deals with the general characteristics of the non-governmental sector in the Czech Republic and in selected member states of the European Union. In broader context the legislation and accounting regulations related to flat owners associations are discussed as well. The practical part is focused on an analysis of accounting and tax aspects in particular conditions of Flat owners associations XY.
Klíčová slova: billing for services associated with the use of flat; renewal fund; non-governmental organization; administration of apartment building; register of flat owners associations; flat owners associations committee; accounting for contributions to cover administration building; general meeting of flat owners; articles of flat owners associations; flat owners associations; statement of the building owner

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 6. 2012
Datum podání práce: 14. 1. 2013
Datum obhajoby: 23. 1. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38094/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: