Kvantitativní analýza hospodářského cyklu v České republice

Název práce: Business cycles in the Czech Republic: an empirical investigation
Autor(ka) práce: Bocák, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pošta, Vít
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this thesis is to estimate monthly probability that the Czech economy is in a recession. For this purpose, I construct indexes of coincident and leading variables from multiple time series by Maximum Likelihood. Changes in coincident index are preceded by changes in the leading index by almost one year for peaks and about one month for troughs on average. To assess the probability of recession, I estimate multiple mixture models for growth rates of coincident index focusing on Markov-Switching specification for the latent business cycle process. I found that the two-state Markov-Switching AR (1) is superior to other models based on information criteria. Lagged values of leading index further improve the model fit but the model provides less clear signals of recessions compared to models based solely on coincident index.
Klíčová slova: Business cycle; Markov-switching; Turning points; Factor models
Název práce: Kvantitativní analýza hospodářského cyklu v České republice
Autor(ka) práce: Bocák, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pošta, Vít
Oponenti práce: Potužák, Pavel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je odhadnout měsíční pravděpodobnost recese pro českou ekonomiku. Nejprve zkonstruuji kompozitní indexy předstihových a souběžných indikátorů pomocí parametrického modelu odhadnutého metodou Maximum Likelihood. Zkonstruovaný předstihový index v průměru signalizuje maxima hospodářské aktivity s předstihem skoro jednoho roku a minima s předstihem jednoho měsíce. Abych odhadnul pravděpodobnost recese formuluji čtyři varianty modelu, který předpokládá, že změny soubežného indexu pochazejí ze dvou normálních rozdělení. Obzvláště se zaměřuji na modely, které předpokládají, že nepozorovaný proces hospodářského cyklu sleduje Markovský proces tzv. Markov Switching modely. Z modelů využívajících jen souběžný index je nejvhodnější Markov-Switching AR (1) model na základě informačních kritérií. Zpožděné hodnoty předstihového indexu dále zlepšují odhadnutý model, nicméně tento model poskytuje méně jasné signály recese než model založený pouze na souběžném indexu.
Klíčová slova: Markov-switching; Hospodářský cyklus; Body zvratu; Faktorové modely

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 4. 2012
Datum podání práce: 1. 1. 2013
Datum obhajoby: 7. 2. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37277/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: