Vytváření loajality zákazníka

Název práce: Vytváření loajality zákazníka
Autor(ka) práce: Nováková, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vávra, Oldřich
Oponenti práce: Ždiňáková, Tamara
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V této práci se budu zabývat věrností zákazníka. Uvedu zde příklad CRM v praxi, který má za cíl budovat v zákaznících věrnost ke značce nebo produktu tak, aby se zákazník vracel a byl se službami a výrobky spokojený.
Klíčová slova: CRM; Zákazník; Věrnost; Loajalita
Název práce: Customer loyalty building
Autor(ka) práce: Nováková, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vávra, Oldřich
Oponenti práce: Ždiňáková, Tamara
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on the customer loyalty. It gives an example of CRM project which aims to build the loyalty of customers to some brand or product so the customer would return to the company and would be satisfied with all products and services he get.
Klíčová slova: Customer; Loyalty; CRM

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2012
Datum podání práce: 30. 5. 2013
Datum obhajoby: 21. 5. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/38695/podrobnosti

Soubory ke stažení

Hlavní práce
Neveřejný soubor
Stáhnout
Neveřejná příloha
Neveřejný soubor
Stáhnout
Oponentura
Neveřejný soubor
Stáhnout
Hodnocení vedoucího
Neveřejný soubor
Stáhnout
    Poslední aktualizace: