Specifika podnikatelského prostředí Ukrajiny a její zapojení do mezinárodních vztahů

Název práce: Specifika podnikatelského prostředí Ukrajiny a její zapojení do mezinárodních vztahů
Autor(ka) práce: Solovyova, Tetyana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sztogrynová, Miroslava
Oponenti práce: Holas, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce charakterizuje podnikatelské prostředí Ukrajiny, popisuje existující překážky obchodu (tarifní, netarifní), ekonomickou a politickou situaci. Práce hodnotí, jaké jsou příležitosti pro zahraniční podnikatele. Součásti práce je také popisování obchodních zvyklostí ukrajinských podnikatelů a znalostí, které jsou nezbytné při uzavírání obchodních smluv. Dále jsou analyzovány zahraniční vztahy Ukrajiny, její zapojení do mezinárodního obchodu, účast v mezinárodních organizacích a regionálních seskupeních. Pozornost je věnována vztahům České republiky a Ukrajiny ? vzájemný obchod mezi ČR a Ukrajinou, možnosti pro české podnikatelské subjekty. Na příkladě konkrétní české firmy jsou popsány problémy, se kterými se lze potkat při vstupu na ukrajinský trh.
Klíčová slova: Dealer; Revent; Zahraniční obchod; Mezinárodní vztahy; Obchodní zvyklosti; Tarifní a netarifní překážky; Ukrajina

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 6. 2007
Datum podání práce: 28. 6. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6330/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: