Franchising jako forma vstupu na trh

Název práce: Franchising jako forma vstupu na trh
Autor(ka) práce: El Gindy, Rasia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Chylíková, Hana
Oponenti práce: Turnerová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Má bakalářská práce zpracovává téma "Franchising jako forma vstupu na trh". Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola se zabývá teoretickým vymezením franchisingu, jeho charakteristickými znaky, výhodami a nevýhodami. Druhá kapitola se týká procesu vedoucího k aplikaci franchisingu v praxi. Třetí kapitola mapuje situaci franchisingu v ČR od minulosti po současnot. Poslední kapitola je zaměřená na franchisový koncept SUBWAY.
Klíčová slova: franchisa; franchising; SUBWAY; franchisant; franchisor
Název práce: Franchising as a Form of Market Entry
Autor(ka) práce: El Gindy, Rasia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Chylíková, Hana
Oponenti práce: Turnerová, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
My bachelor thesis deals with franchising as a form of market entry. It is divided into four main chapters. The fisrt chapter focuses on the theoretical definition of franchising, its characteristic features, its advantages and disadvantages. The second chapter is related to the process leading to the application of franchising in practice. The third chapter monitors the situation of franchising in the Czech Republic from the past to the present day. The last chapter applies to the franchising concept of SUBWAY.
Klíčová slova: SUBWAY; franchise recipient ; franchisor; franchising; franchise

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 10. 2012
Datum podání práce: 30. 4. 2013
Datum obhajoby: 31. 5. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/39639/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: