Možnosti a zásady firemní vnější komunikace - web pomocí CMS

Název práce: Možnosti a zásady firemní vnější komunikace - web pomocí CMS
Autor(ka) práce: Navrátil, Zdeněk
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Horný, Stanislav
Oponenti práce: Vilím, Tomáš; Mgr. Tomáš Vilím,
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce v teoretické části popisuje prostředky firemní vnější komunikace. V marketingovém pojetí se jedná o složky firemní identity jako jsou firemní kultura, chování, komunikace, styl a produkt které tvoří konečný firemní image. Podstatnou část práce pak tvoří problematika firemních webů. V analytické části práce je zhodnocena situace na trhu webových systémů pro správu obsahu, tzv. CMS. Je zde vyhodnoceno 6 takovýchto systémů, provedena jejich analýza pomocí metod vícekriteriálního rozhodování a uvedena doporučení pro jejich použití.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 8. 2007
Datum podání práce: 1. 9. 2007
Datum obhajoby: 4. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6409/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: