Systémové myšlení v rámci edukačního procesu

Název práce: Systémové myšlení v rámci edukačního procesu
Autor(ka) práce: Exnarová, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mildeová, Stanislava
Oponenti práce: Nováček, Jan; Berr, Daniela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se věnuje systémovému myšlení a především jeho kontextu k pedagogice. Cílem práce je poukázat na význam systémového myšlení z různých pohledů. Práce poskytuje přehled různých definic a přístupů, které autoři při práci v tomto oboru využívají. Současně je prezentována provázanost systémového myšlení s pojmy z pedagogiky a možné začlenění systémového myšlení do výuky. Součástí práce je prezentování Bathtub testů jako příkladu testů systémového myšlení, vyhodnocení výsledků těchto testů, které byly studentům magisterského studia na katedře systémové analýzy VŠE v Praze předkládány v rámci kurzu Systémová dynamika.
Klíčová slova: bathtub testy systémového myšlení; pedagogika; systémové myšlení

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 8. 2007
Datum podání práce: 1. 9. 2007
Datum obhajoby: 4. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6417/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: