Strategická analýza podniku Galerie-kafé U Modré kočky, Zahradní a květinové studio

Název práce: Strategická analýza podniku Galerie-kafé U Modré kočky, Zahradní a květinové studio
Autor(ka) práce: Bánská, Eva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kovář, František
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Analýza současné situace podniku a jeho postavení na lokálním trhu. Aplikace analytických metod: Porterův model pěti konkurenčních sil a SWOT analýza. Na základě specifikace silných a slabých stránek a příležitostí a hrozeb návrhy na zlepšení do budoucna.
Klíčová slova: Strategická analýza; externí a interní analýza
Název práce: Strategic analysis of firm Galerie-kafé U Modré kočky, Zahradní a květinové studio
Autor(ka) práce: Bánská, Eva
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kovář, František
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu podnikatelské sféry

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 3. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS:

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: