Management kvality ve veřejné správě - Model CAF

Název práce: Management kvality ve veřejné správě - Model CAF
Autor(ka) práce: Volný, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mates, Pavel
Oponenti práce: Janoušková, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se snaží reagovat na posun ve vnímání fungování veřejné správy. Tím je zejména přechod od nařizovací správy k chápání správy jako službě veřejnosti. Jednou z možností modernizace a zlepšení práce veřejné správy je aplikace metod managementu kvality. V práci se poukazuje na rozdílnost veřejné správy a celého veřejného sektoru oproti soukromému. Ze soukromé sféry jsou zdůrazněny metody, které mohou být aplikovatelné i ve veřejné správě. Větší část práce je pak věnována Modelu CAF (Common Assessment Framework), který byl speciálně navržen pro implementaci ve veřejném sektoru. Pro jeho snazší zavedení jsou uvedeny i upravené praktické příklady ze starších projektů.
Klíčová slova: Common Assessment Framework; Model CAF; veřejná správa; management kvality

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 5. 2006
Datum podání práce: 25. 5. 2006
Datum obhajoby: 12. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3061/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: