Marketingová strategie firmy Team Trackers v mezinárodním leteckém průmyslu

Název práce: Marketingová strategie firmy Team Trackers v mezinárodním leteckém průmyslu
Autor(ka) práce: Brodská, Olga
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sztogrynová, Miroslava
Oponenti práce: Šípková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením marketingové strategie společnosti Team Trackers. Společnost Team Trackers poskytuje asistenční služby leteckým společnostem. Tyto služby zahrnují péči o pasažéry leteckých společností od prvního telefonického kontaktu s cestujícím až po výpočet a vyplacení odškodnění pasažérovi. První část této diplomové práce obsahuje informace o společnosti Team Trackers, zhodnocení výběru umístění společnosti a okolnosti založení. Dále jsou zde informace o strategických leteckých aliancích. Další část se zabývá organizační strukturou, marketingovým mixem společnosti a SWOT analýzou firmy Team Trackers. Následuje krátké zhodnocení výzkumu potenciálu trhu a strategie v oblasti informačních technologií.
Klíčová slova: marketing služeb; marketingový mix; zpoždění zavazadla; asistenční služby; letecké společnosti; Team Trackers s.r.o.

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 8. 2006
Datum podání práce: 16. 8. 2006
Datum obhajoby: 13. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3385/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: