Zavedení managementu kvality ve společnosti poskytující služby

Název práce: Zavedení managementu kvality ve společnosti poskytující služby
Autor(ka) práce: Častorálová, Pavla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Veber, Jaromír
Oponenti práce: Zámostná, Klára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce obsahuje popis zavádění systému managementu kvality ve firmě poskytující služby v oblasti bytových interiérů. Práce je věnována jednak teorii v oblasti managementu kvality, která se týká se především popisu normy ČSN EN ISO 9001:2001, a jednak je věnována samotné implementací managementu kvality v konkrétní firmě.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 8. 2007
Datum podání práce: 18. 8. 2007
Datum obhajoby: 11. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6548/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: