Vliv merchandisingu na kupní rozhodování spotřebitele

Název práce: Vliv merchandisingu na kupní rozhodování spotřebitele
Autor(ka) práce: Víznerová, Patricie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Doležalová, Jarmila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Nakupování se stalo běžnou součástí našich životů. Vše, co se děje v naší hlavě před tím, než vezmeme vybraný produkt z regálu, se dá přirovnat k černé schránce. Spotřebitele ovlivňují při nákupu fyzické, psychické, kulturní a sociální aspekty. Maloobchodník se snaží zákazníkovi nákup co nejvíce usnadnit a zpříjemnit. Aktivity, které zatraktivňují nákupní prostředí, se nazývají merchandising. Merchandising, který je přínosem pro zákazníka, maloobchodníka i výrobce resp. merchandisingovou agenturu, je cílem této práce.
Klíčová slova: maloobchod; nákupní rozhodování spotřebitele; merchandising; podpora prodeje; marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 8. 2007
Datum podání práce: 18. 8. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6551/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: