Integrovaný operační program: implementace a případová studie

Název práce: Integrovaný operační program: implementace a případová studie
Autor(ka) práce: Bidlová, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jeníček, Vladimír
Oponenti práce: Hnát, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá Integrovaným operačním programem. Popisuje proces implementace programu a charakterizuje jeho fungování v programovém období 2007 -- 2013. Pozornost je věnována cílům programu a čerpání alokace v jednotlivých oblastech intervence. Práce rovněž popisuje dva projekty realizované v rámci IPRM Pardubice -- Sídliště Dukla a Višňovka, které žádají o dotaci z Integrovaného operačního programu.
Klíčová slova: IPRM Pardubice; Strukturální politika; Integrovaný operační program
Název práce: Integrated Operational Programme: implementation and case study
Autor(ka) práce: Bidlová, Kristýna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jeníček, Vladimír
Oponenti práce: Hnát, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deal with the Integrated Operational Programme. It describes the proces of its implementation and characterizes its operation in the 2007 -- 2013 period. A part of the thesis is dedicated to the goals of the programme and utilization of the allocation in different areas of intervention. The thesis also describes two projects under the IPRM Pardubice -- Sídliště Dukla and Višňovka, applying for a grant from the Integrated Operational Programme.
Klíčová slova: IPRM Pardubice; Integrated Operational Programme; Structural Policy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 11. 2011
Datum podání práce: 30. 11. 2012
Datum obhajoby: 17. 9. 2013
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/34320/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: