Přístupnost a weby městských částí Prahy

Název práce: Přístupnost a weby městských částí Prahy
Autor(ka) práce: Mrázek, Daniel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Buchalcevová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je aplikovat metody testování přístupnosti internetových stránek na weby městských částí Prahy. Pro dosažení tohoto cíle však nejprve charakterizuji základní rysy přístupnosti a skupiny uživatelů, pro které má přístupnost internetových stránek zásadní význam. V další části se pak stručně věnuji historickému vývoji metodických pokynů pro tvorbu přístupného webu jak na globální, tak na české úrovni a vzhledem faktu, že jsem se zabýval weby městských částí v Praze, jež patří mezi orgány veřejné správy, jsem neopomenul ani vývoj legislativních podmínek a doporučených postupů daných legislativou České republiky. Samotnému testu přístupnosti pak předchází řada omezení, jejichž cílem je snížení komplexnosti testu tak, aby vyhovoval rozsahu této práce i mým schopnostem a možnostem. Dále stanovuji způsob provedení testu a závěrečných částech seznamuji čtenáře s dílčími a později i souhrnnými výsledky testu přístupnosti jednotlivých webů proti vybraným bodům metodiky ?Best practice ? Pravidla pro tvorbu přístupného webu?.
Klíčová slova: handicapovaní uživatelé internetu; městské části Prahy; internetové stránky; test přístupnosti; přístupnost
Název práce: Accessibility and web pages of Prague city districts
Autor(ka) práce: Mrázek, Daniel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gála, Libor
Oponenti práce: Buchalcevová, Alena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 8. 2007
Datum podání práce: 1. 9. 2007
Datum obhajoby: 12. 9. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/6561/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: